АКТИВИ И ТИМОВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милош Трајковић   директор школе (Председник актива)
 2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора
 3. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора, наставник историје музике
 4. Александар Хрњак – психолог школе
 5. Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира
 6. Биљана Босиљчић – председник Савета родитеља
 7. Председник школског одбора: др Ивана Медић
 8. Марија Миловановић 4/1 – Председник ученичког парламента

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела (Председник актива)
 2. Милош Трајковић – директор школе
 3. Александар Хрњак – психолог школе
 4. Руководиоци стручних већа: Жељка Воркапић, Зорица Кукин, Јасенка Анђелковић Протић
 5. Милица Стојановић – библиотекар/нототекар (записничар)

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира
 2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела
 3. Александар Хрњак – психолог школе – координатор тима
 4. Милица Стојановић –  библиотекар/нототекар
 5. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора, наставник историје музике 
 6. Љиља Мишур – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања
 7. Биљана Босиљчић – председник савета родитеља

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе (координатор тима)
 2. Милош Трајковић – директор школе
 3. Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира
 4. Славица Танасијевић – секретар школе
 5. Љиља Мишур-Тодоровић – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања
 6. Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког васпитања
 7. Дарко Дрндић – потпредседник Савета родитеља

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе (Председник актива)
 2. Милош Трајковић – директор школе
 3. Александра Јовановић – наставник виолине и виоле
 4. Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира
 5. Представник ученичког парламента – Марија Миловановић, 4/1. разред
 6. Биљана Босиљчић – председник Савета родитеља
 7. Милица Стојановић – библиотекар/нототекар (записничар)
 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милош Трајковић – директор школе
 2. Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира
 3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела
 4. Александар Хрњак – психолог школе
 5. Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора, наставник историје музике
 6. Милица Стојановић – библиотекар/нототекар

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Александар Хрњак – психолог школе
 2. Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела
 3. Милица Ђорђевић – наставник српског традиционалног певања
 4. Александра Јовановић – наставник виолине и виоле
 5. Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

 ЧЛАНОВИ ТИМА СУ ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 1. Марија Миловановић, 4/1. разред
 2. Јана Дугалић, 3/1. разред
 3. Ивана Конатар, 4/1. разред
 4. Михајло Ненадић, 2/2. разред
 5. Милица Обреновић, 4/1. разред

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Наташа Шпачек – наставник клавира (Председник тима)
 2. Александар Хрњак – психолог школе
 3. Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела
 4. Милица Ђорђевић – наставник српског традиционалног певања
 5. Александра Јовановић – наставник виолине и виоле

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

        ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милица Ђорђевић – наставник српског традиционалног певања (Председник тима)
 2. Александра Јовановић – наставник виолине и виоле
 3. Тијана Кандић – наставник клавира
 4. Марија Стојановић – наставник флауте
 5. Тања Андријић – наставник соло певања
 6. Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког васпитања
 7. Моника Лашанац – наставник флаутa
затвори МЕНИ